งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประกาศประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2557

phpThumb_generated_thumbnailjpg

ที่มา: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน