เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2560 การประชุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีถวาย 12 สิงหา พระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

 

ประกาศจากงานอาคารสถานที่ เรื่องดำเนินการฉีดยากำจัดปลวก

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ฝึกอบรมโครงการความร่วมมือการจัดการศึกษา รูปแบบ ๒+๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประกาศจาก งานอาคารสถานที่ฯ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น “การผสมเครื่องดื่ม”

งานเลี้ยงปีใหม่ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดงานทำบุญอาคาร 3 อาคารเรียนสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

บริการให้เช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร 3 หลัง ของคณะศิลปศาสตร์