กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ สามีหัวหน้างานบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง @นครศรีธรรมราช ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง พร้อมด้วยทีมบริหาร ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในพิธีสวดพระอภิธรรม นายชนัต (จำลอง) กล่อมจิตร์ (สามีของ ดร.สุวรรณา เข็มแดง)

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ สามีหัวหน้างานบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง @ นครศรีธรรมราช ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์...

โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2021

ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง พร้อมด้วยทีมบริหาร ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในพิธีสวดพระอภิธรรม นายชนัต (จำลอง) กล่อมจิตร์ (สามีของ ดร.สุวรรณา เข็มแดง) ในคืนสุดท้าย 23 มกราคม 2564 เวลา 19.00 น. ณ วัดวิสุทธิยาราม (วัดศาลาบางปู) ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

คณะศิลปศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์...

โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2021