รับสมัครนักศึกษาโควตา ด้านศิลปะการแสดงหรือดนตรี ประจำปีการศึกษา 2560

วิธีการสมัครเพื่อสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ราชมงคลพระนคร

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาประจำปีการศึกษา 2560

ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 25560

คณะศิลปศาสตร์ การสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) ซึ่งคณะฯ เปิดรับทั้งหมด 3 สาขาวิชา

เรียนที่นี่มีอาชีพแน่นอน : รับตรง59 ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2559