RMUTP Study life แอปพลิเคชั่นเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษา

สำนักวิทยบริการฯ ได้พัฒนา แอพพลิเคชั่น RMUTP Study Life

เรียน  อาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง                ด้วยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้พัฒนา แอพพลิเคชั่น RMUTP Study Life เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ และนักศึกษา ช่วยการเรียนการสอน ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้   Log In อาจารย์ (อาจารย์เห็นคนเดียว นักศึกษาจะไม่เห็นของอาจารย์ (Login ด้วย  user และ password Continue Reading →