งานสื่อสารองค์กร

หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม กล่าวต้อนรับ คุณธฤษณุ หิรัญธัญจินดา ตำแหน่งลูกเรือจากการบินไทย วิทยากรบรรยายหัวข้อภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

Posted on
งานสื่อสารองค์กร

นักศึกษาสาขาการโรงแรมชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัล Popular Vote จากการเข้าร่วมการแข่งขันผสมเครื่องดื่มชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย(ระดับอุดมศึกษา) Mighty Mix 2017 University Challenge

Posted on
งานสื่อสารองค์กร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง “แนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาโท” ณ ห้องอาหารเซียงเงี้ยบฮัอ อาคาร 3

Posted on
งานสื่อสารองค์กร

หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption Museum แหล่งเรียนรู้เรื่องการป้องกันและปราบปราม การทุจริต หวังร่วมสร้างสังคมไทยโปร่งใสและปลอดทุจริต เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 59

Posted on
งานสื่อสารองค์กร

สาขาวิชาการโรงแรมได้จัดทำโบว์ติดเสื้อ แจกให้กับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป เพื่อถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

Posted on
งานสื่อสารองค์กร

สาขาวิชาการโรงแรม ร่วมเป็นวิทยากรกลุ่มฝึกปฏิบัติการสร้างอาชีพ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับองค์กรสตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปี 2559

Posted on
งานสื่อสารองค์กร

สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการ “การยกระดับพัฒนาคุณภาพชุมชนโดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : การอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านบริการ” นำโดยอาจารย์พัลลพ หามะลิ หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาฯ

Posted on