งานสื่อสารองค์กร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันการพับผ้าเช็ดปากเร็ว (Speed Napkin Folding)

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/RmutpFB/posts/1635012129883048/” width=”700″/]

งานสื่อสารองค์กร

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 60 หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านโรงแรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/LARTS.RMUTP/posts/1622771614459663/” width=”700″/]

งานสื่อสารองค์กร

สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการ “บูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันระหว่าง สาขาวิชาการโรงแรม และวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1601832366553588.1073742363.120014211402085&type=3/” width=”700″/]

งานสื่อสารองค์กร

หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม กล่าวต้อนรับ คุณธฤษณุ หิรัญธัญจินดา ตำแหน่งลูกเรือจากการบินไทย วิทยากรบรรยายหัวข้อภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1392879860782174.1073742296.120014211402085&type=3/” width=”700″/]

งานสื่อสารองค์กร

นักศึกษาสาขาการโรงแรมชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัล Popular Vote จากการเข้าร่วมการแข่งขันผสมเครื่องดื่มชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย(ระดับอุดมศึกษา) Mighty Mix 2017 University Challenge

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/LARTS.RMUTP/photos/a.121759377894235.20780.120014211402085/1390834014320092/?type=3/” width=”700″/]

งานสื่อสารองค์กร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง “แนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาโท” ณ ห้องอาหารเซียงเงี้ยบฮัอ อาคาร 3

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/LARTS.RMUTP/photos/a.121759377894235.20780.120014211402085/1266001006803394/?type=3&theater/” width=”700″/]

งานสื่อสารองค์กร

นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 3 จัดโต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อให้แสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1261097030627125.1073742264.120014211402085&type=3/” width=”700″/]

งานสื่อสารองค์กร

หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption Museum แหล่งเรียนรู้เรื่องการป้องกันและปราบปราม การทุจริต หวังร่วมสร้างสังคมไทยโปร่งใสและปลอดทุจริต เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 59

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1258131154257046.1073742263.120014211402085&type=3/” width=”700″/]

งานสื่อสารองค์กร

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมชั้นปีที่ 3 แจกเสื้อดำ เสื้อกันฝน ฯลฯ แจกจ่ายให้กับประชาชนบริเวณสนามหลวง ณ วันที่ 21 ต.ค. 2559

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/LARTS.RMUTP/photos/a.121759377894235.20780.120014211402085/1238764696193692/?type=3&theater/” width=”700″/]

งานสื่อสารองค์กร

สาขาวิชาการโรงแรมได้จัดทำโบว์ติดเสื้อ แจกให้กับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป เพื่อถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/LARTS.RMUTP/photos/a.121759377894235.20780.120014211402085/1234868159916679/?type=3&theater/” width=”700″/]

งานสื่อสารองค์กร

สาขาวิชาการโรงแรม ร่วมเป็นวิทยากรกลุ่มฝึกปฏิบัติการสร้างอาชีพ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับองค์กรสตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปี 2559

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/LARTS.RMUTP/posts/1203045946432234/” width=”700″/]

งานสื่อสารองค์กร

สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการ “การยกระดับพัฒนาคุณภาพชุมชนโดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : การอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านบริการ” นำโดยอาจารย์พัลลพ หามะลิ หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาฯ

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1123625117707651.1073742211.120014211402085&type=3/” width=”700″/]