เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันนี้ – 15 มี.ค. 2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี : ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 25560

วิธีการสมัครเพื่อสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ราชมงคลพระนคร

วิธีการสมัครเพื่อสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

ขึ้นทะเบียนและตรวจเอกสารนักศึกษาใหม่ รับตรง, รับตรง รอบ 2 และ สกอ. (Admission)

ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประเภทรับตรง 2559

คณะศิลปศาสตร์ ยินดีต้อนรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 ณ สนามสอบราชมงคลพระนคร

คณะศิลปศาสตร์ ยินดีต้อนรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 ณ สนามสอบราชมงคลพระนคร Continue Reading →

สถานที่สอบตรง 2559 ในวันที่ 12-13 มี.ค. 2559 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

สถานที่สอบตรง 2559 ในวันที่ 12-13 มี.ค. 2559 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร Continue Reading →

คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) ซึ่งคณะฯ เปิดรับทั้งหมด 3 สาขาวิชา

คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประเภทรับตรง 2559

เรียนที่นี่มีอาชีพแน่นอน : รับตรง59 ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2559