รับสมัครทุนการศึกษา ปริญญาตรี “กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร” (ทุนการศึกษาแบบให้เปล่า)

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

คลิกเพื่อไปหน้าดาวโหลดแบบฟอร์ม งานสวัสดิการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ ประชาสัมพันธ์การขอรับทุน โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์