ประกาศจากงานอาคารสถานที่ เรื่องดำเนินการฉีดยากำจัดปลวก

ประกาศจาก งานอาคารสถานที่ฯ

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

บริการให้เช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร 3 หลัง ของคณะศิลปศาสตร์