กำหนดการจัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะศิลปศาสตร์ “บนเส้นทางแห่งความพากเพียร สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ”

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 http://regis.rmutp.ac.th/?p=3298

กำหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันจันทร์ 27 ก.พ. 60

กำหนดการตรวจโรคเอกซเรย์นักศึกษา และปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการ “โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อการทำงานที่มีความสุขและมีประสิทธิภาพ”

กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙