ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๔ อัตรา

Posted Posted in ทั่วไป, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๔ อัตรา ดังนี้

กำหนดการซ้อมและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำการศึกษา ๒๕๕๕ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, บัณฑิต, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

กำหนดการซ้อมและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำการศึกษา ๒๕๕๕ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร – วันพุธ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ (ซ้อมย่อยของคณะ) ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.ณ ห้องปรินซ์บอลรูม ๒ ชั้น ๑๑ อาคาร ๑ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค (บัณทิตแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะเหมือนวันจริง) – วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ (ซ้อมย่อยรวมและถ่ายรูปหมู่บัณฑิต) เวลา ๐๗.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร. พระนคร และ เวลา ๑๔.๐๐ น. ถ่ายรูปรวมบัณฑิตพร้อมกับคณาจารย์ ณ บริเวณลานวงเวียนกลับรถติดกับอาคาร ๑ คณะศิลปศาสตร์ (บัณทิตแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะเหมือนวันจริง) – วันศุกร์ ที่ ๑ […]

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2555

Posted Posted in นักศึกษา, บัณฑิต, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ขอแจ้งกำหนดการเข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตและมหาบัณฑิต เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรใน วันจันทร์  ที่ 4  พฤศจิกายน 2556 (ช่วงเช้า)  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจึงขอ แจ้งรายละเอียดการแต่งกาย  กำหนดการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตและมหาบัณฑิต ไว้ดังนี้ ประกาศ เรื่อง พิธิพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่ 27  ประจำปีการศึกษา 2555

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนการศึกษา (ทุนได้เปล่า) ประจำปี 2556

Posted Posted in นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนการศึกษา (ทุนได้เปล่า) ประจำปี 2556   หมายเหตุ  ขอให้นักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์มารายงานตัวกับผศ.สิริรัตน์  วงษ์สำราญ               ที่ห้องพยาบาล  ตั้งแต่วันที่ 2-6 กันยายน 2556  นี้เท่านั้น วันฝึกซ้อมรับทุน           วันพุธที่ 2  ตุลาคม  2556  เวลา   9.00-12.00 น. วันพิธีรับทุน         วันพฤหัสบดีที่ 3  ตุลาคม  2556  เวลา 12.00-16.00 น.               หากนักศึกษาไม่มารายงานตัว/มาฝึกซ้อมรับทุนและมารับทุน  ตามวันเวลาที่กำหนด ทางคณะฯ จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการรับทุน “ประกาศรายชื่อนักศึกษา 3 สาขาวิชา”

คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ

Posted Posted in ทั่วไป, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ 1.ถ้วยรางวัล ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 2.ถ้วยรางวัล ส.ส.ลีลาวดี วัชโรบล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 3.ถ้วยรางวัล พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ สมาชิกวุฒิสภาและอดีต ผบ.ตร. ในวันเสาร์ที่ 14  กันยายน 2556  เวลา 10.00 – 15.00 น.  ณ บลูโอ ริธึม แอนด์โบว์ล  ชั้น 4  เอสพลานาด  สาขาแคราย – งามวงศ์วาน  สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 14  กันยายน 2556  สอบถามเพิ่มเติม 0 2629-9020-1  และ 0 2282-9102

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ(โควตา)

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, อาจารย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2557 โดยสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://admis.rmutp.ac.th/ ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30  ก.ย. 2556 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-282-9009 ต่อ 6105 , 6302-9 , 6409  หรือ  02-281-9877 ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา)

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา ในหัวข้อ Hormone วัยวุ่น

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์

  ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมงาน โครงการ Hormone วัยวุ่น ในวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ตึก ๙๐ ปี ชั้น ๖ *จัดงานโดยนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ ๓  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร * ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2282-9102 ต่อ 1119  

เปิดให้จอง – สั่งซื้อ Windows Surface RT 32G Promotion พิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มสถาบันการศึกษา

Posted Posted in นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

          เนื่องจากบริษัทไมโครซอฟท์ได้เสนอราคาพิเศษ แท็บเล็ต Surface RT สำหรับลูกค้ากลุ่มสถาบันการศึกษา  ตามที่เคยได้แจ้งไปแล้วนั้น ขณะนี้ได้เปิดให้จอง – สั่งซื้อ Windows Surface RT 32G ผ่านทาง http://203.158.144.140/surface/default.aspx   ผู้สนใจสามารถจอง – สั่งซื้อ Windows Surface RT 32G Promotion  พร้อมกับชำระเงินค่าสินค้าและส่งหลักฐานรายละเอียดการชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันนี้ – 23 ส.ค. 2556  ภายในเวลา 15.00 น.  ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่  nalumon.t@rmutp.ac.th  หรือ โทร 0-2282-9009-15  ต่อ 6766 รายละเอียดการสั่งซื้อ * การสั่งซื้อ Windows Surface RT 32G Promotion พิเศษสำหรับภาคการศึกษา นี้ ขอสงวนสิทธิไว้สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคคลากรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น * มหาวิทยาลัย จะเปิดระบบให้ท่านทำการสั่งซื้อ และทำการแจ้งการรายละเอียดการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าที่ท่านได้ทำการโอน เงินผ่านทางธนาคารแล้ว ภายในวันที่ 23 ส.ค. […]

ประชาสัมพันธ์เรื่องการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2556

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์

          ด้วยในปีการศึกษา  2556  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จะดำเนินการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือ เรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร) ให้แก่นักศึกษาที่เกิดปี  พ.ศ. 2536 ซึ่งจะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารในเดือนเมษายน  พ.ศ. 2557  ทั้งนี้นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่  ในวัน  เวลาราชการและสามารถทำการขอผ่อนผันฯได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 20  กันยายน 2556 รายละเอียดการขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2556

กำหนดการ กีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์เกมส์ “LIBERAL ARTS GAMES” ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

          กำหนดการกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์เกมส์ “LIBERAL ARTS GAMES” ครั้งที่ 3 ณ โรงยิมคณะศิลปศาสตร์ อาคารมงคลอาภา ชั้น 2 และกำหนดการงาน “STAR OF LIBERAL ARTS 2014” ณ ห้องโถงอาคารพร้อมมงคล ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556  

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๕ อัตรา

Posted Posted in ทั่วไป, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๕ อัตรา ดังนี้      ๑.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา      ๒.ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน ๓ อัตรา ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ห้อง ๑๑๐๒ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๖ (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  ภาคบ่าย  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ประกาศและรายรายละเอียดการรับสมัคร

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

Posted Posted in ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, อาจารย์

ประกาศรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้า ราชการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และข้าราชการ ให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งด้วยตัวเองตามแบบที่คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง กำหนด (แบบสมค.1)  ณ  กองกลาง  สำนักอธิการบดี  (เทเวศร์) ถนนสามเสน  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2556  ในเวลาราชการ คลิกดูรายละเอียดการรับสมัครและการเลือกตั้ง

ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมเรือนหมอพร

Posted Posted in ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

     คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมเรือนหมอพร สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.) โดยสามารถติดต่อการขอเข้าเยี่ยมชมได้ที่ งานอาคารสถานที่ คณะศิลปศาสตร์ โทรศัพท์ 02-2829102 ต่อ 1117

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2556

Posted Posted in คำสั่ง, ทั่วไป, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคล เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์  ครั้งที่ 1/2556  สามารถดาวโหลดรายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกได้ที่นี้     Post by: Web Admin: [PoohAee] – 20 Jun 2013 : 11.25 AM

คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

Posted Posted in ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, พนักงานมหาวิทยาลัย

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่คณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๕ กรกฏาคม ๒๕๕๖  (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  ภาคบ่าย  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ดาวน์โหลดใบสมัคร ประกาศและรายรายละเอียดการรับสมัคร

คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

Posted Posted in ทั่วไป, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, พนักงานมหาวิทยาลัย

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  ภาคบ่าย  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ดาวน์โหลดใบสมัคร ประกาศและรายรายละเอียดการรับสมัคร        

กำหนดการปฐมนิเทศและการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2556 คณะศิลปศาสตร์

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

กิจกรรมที่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 ต้องเข้าร่วมทุกคนมีดังงต่อไปนี้ 1.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  (ภาพรวมมหาวิทยาลัย) วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3                                                 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ   2.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (เฉพาะนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์)                   […]

ปฐมนิเทศการฝึกสหกิจศึกษา

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

งานสหกิจศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกสหกิจศึกษา ในระหว่างวันที่ 20 – 23 พ.ค. 56 เวลา 08.00-17.30 น. ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ (นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะออกสหกิจศึกษาต้องเข้าร่วมทุกคน) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-282-9102 ต่อ 1109

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันอาภากรและชมเรือนหมอพร

Posted Posted in ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปร่วมงานวันอาภากรและชมเรือนหมอพร ในวันวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2556 ณ ลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (นางเลิ้ง) ตั้งแต่เวลา 07.00 -16.00 น.  โดยมรกำหนดการดังนี้ วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2556 07.00น.                          – พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ – ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุสงฆ์ 08.00น.                          – ผู้บริหารถวายสังฆทาน/ปัจจัยไทยธรรม – พระสงฆ์อนุโมทนา 08.30น.                          – ผู้ร่วมงานรับประทานอาหารเช้า 08.50น.                          – พิธีถวายสักการะพระภูมิชัยมงคล 09.19 – 10.00 น.         – พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ – กล่าวสดุดี – วางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ฯ […]