ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์เรื่องการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2556

Posted on

          ด้วยในปีการศึกษา  2556  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จะดำเนินการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือ เรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร) ให้แก่นักศึกษาที่เกิดปี  พ.ศ. 2536 ซึ่งจะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารในเดือนเมษายน  พ.ศ. 2557  ทั้งนี้นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่  ในวัน  เวลาราชการและสามารถทำการขอผ่อนผันฯได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 20  กันยายน 2556 รายละเอียดการขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2556

ทั่วไป

กำหนดการ กีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์เกมส์ “LIBERAL ARTS GAMES” ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556

Posted on

          กำหนดการกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์เกมส์ “LIBERAL ARTS GAMES” ครั้งที่ 3 ณ โรงยิมคณะศิลปศาสตร์ อาคารมงคลอาภา ชั้น 2 และกำหนดการงาน “STAR OF LIBERAL ARTS 2014” ณ ห้องโถงอาคารพร้อมมงคล ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556  

ทั่วไป

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๕ อัตรา

Posted on

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๕ อัตรา ดังนี้      ๑.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา      ๒.ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน ๓ อัตรา ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ห้อง ๑๑๐๒ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๖ (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  ภาคบ่าย  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ประกาศและรายรายละเอียดการรับสมัคร

ทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Posted on

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันและกำหนดสถานที่สอบ เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ

ทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

Posted on

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๖ “รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย”

ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมเรือนหมอพร

Posted on

     คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมเรือนหมอพร สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.) โดยสามารถติดต่อการขอเข้าเยี่ยมชมได้ที่ งานอาคารสถานที่ คณะศิลปศาสตร์ โทรศัพท์ 02-2829102 ต่อ 1117

คำสั่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2556

Posted on

คณะศิลปศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคล เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์  ครั้งที่ 1/2556  สามารถดาวโหลดรายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกได้ที่นี้     Post by: Web Admin: [PoohAee] – 20 Jun 2013 : 11.25 AM

ทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

Posted on

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่คณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๕ กรกฏาคม ๒๕๕๖  (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  ภาคบ่าย  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ดาวน์โหลดใบสมัคร ประกาศและรายรายละเอียดการรับสมัคร

ทั่วไป

การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

Posted on

ประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคคลากร ที่สนใจเข้าร่วมฟังการแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม D – Hall  

ทั่วไป

ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและตำแหน่งอื่นๆ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ข่าวใหม่

Posted on

        ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกใน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร  จำนวน 2 อัตรา ของ ฝ่ายบริหารและวางแผน ฝ่ายวิชาการและวิจัย และฝ่ายกิจการนักศึกษา  สามารถดาวโหลดรายละเอียดได้ที่ด้านล่าง    ดาวโหลดเอกสารรายละเอียดการรับสมัคร     Post by: Web Admin: [PoohAee] – 14 Jun 2013 : 18.45 PM

ทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

Posted on

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  ภาคบ่าย  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ดาวน์โหลดใบสมัคร ประกาศและรายรายละเอียดการรับสมัคร        

ทั่วไป

ขอเชิญชวน คณาจารย์และนิสิตนักศึกษา สมัครเ้ข้าร่วมโครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ประจำปี 2556

Posted on

ประชาสัมพันธ์ จาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญเชิญชวน คณาจารย์และนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ สมัครเ้ข้าร่วมโครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ประจำปี 2556 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2556 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.bizethics.ktb.co.th ติดต่อสอบได้ที่ 0-2208-8674-6

ทั่วไป

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำหนังสือ “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย”

Posted on

ประชาสัมพันธ์ จากสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำหนัังสือ เรื่อง “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย” ฉบับวิชาการ เพื่อเผยแพร่ ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ ได้ที่ www.hrm.offpre.rmutp.ac.th/2554/files_upload/56-0001.pdf

ทั่วไป

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556

Posted on

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   หมายเหตุ   ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กลุ่มทะเบียนและประมวลผล สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (02-2829009 ต่อ 6302-9)    

ทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2556 ปริญญาตรี รับตรง (รอบที่ 3 ) รับสมัครไม่เว้นวันหยุดราชการ

Posted on
Admission

คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี  ปี 2556 รับตรง (รอบที่ 3) สาขาที่เปิดรับสมัคร                 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล   คุณสมบัติผู้สมัคร                      ม.6 หรือ ปวช. สาขาภาษาต่างประเทศ   หลักฐานการสมัคร                   รูปถ่าย  1 นิ้ว                   […]

ทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี ประเภท Admissions

Posted on

     ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีผ่านระบบกลาง (Admissions) ประจำปี 2556      คลิกดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คณะศิลปศาสตร์

ทั่วไป

กำหนดการปฐมนิเทศ(ภายนอก)นักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2556

Posted on

                      ประกาศจากฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เรื่องกำหนดการโครงการปฐมนิเทศ (ภายนอก) สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556     ตารางกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศคณะศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ค่ายภูริทัศ จังหวัดสระบุรี วันที่ เวลา กิจกรรม ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๐๖.๓๐.น.-๐๗.๐๐ น.๐๗.๐๐ น.- ๑๐.๐๐ น.๑๐.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น.- ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.-๑๔.๓๐  น. ๑๔.๓๐ น.-๑๔.๔๕  น. ๑๔.๔๕ น.- ๑๗.๐๐ น. ๑๗.๐๐ น.- ๑๘๐๐ น. […]

ทั่วไป

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบกลาง ( Admission ) ปีการศึกษา 2556

Posted on
Admission

กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบกลาง ( Admission ) ปีการศึกษา 2556 กําหนดการ วัน / เดือน / ปี สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่สมัครสอบเข้าศึกษาต่อ 16 พฤษภาคม 2556 ประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย 20 พฤษภาคม 2556 ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุม D Hall ศูนย์เทเวศร์ 22 พฤษภาคม 2556 ตรวจโรคและเอ็กเรย์ ดูแนบท้ายประกาศผลการคัดเลือกขั้นสุดท้าย ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ดูแนบท้ายประกาศผลการคัดเลือกขั้นสุดท้าย เปิดภาคการศึกษา 1/2556 3 มิถุนายน 2556   หมายเหตุปฏิทินการสอบคัดเลือกฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 0-22829009-25 ต่อ 6303-8 ข้อมูลเพิ่มเติม http://admis.rmutp.ac.th/

ทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2556 รับตรง (รอบ 2) คณะศิลปศาสตร์

Posted on

คณะศิลปศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทรับตรง รอบ 2 รายชื่อผู้รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คลิก  

ทั่วไป

กำหนดการปฐมนิเทศและการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2556 คณะศิลปศาสตร์

Posted on

กิจกรรมที่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 ต้องเข้าร่วมทุกคนมีดังงต่อไปนี้ 1.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  (ภาพรวมมหาวิทยาลัย) วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3                                                 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ   2.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (เฉพาะนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์)                   […]

ทั่วไป

ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

Posted on

งานศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนยศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนฯ จังหวัดชลบุรี ( รับจำนวนจำกัด ) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-282-9102 ต่อ 1005

ทั่วไป

ปฐมนิเทศการฝึกสหกิจศึกษา

Posted on

งานสหกิจศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกสหกิจศึกษา ในระหว่างวันที่ 20 – 23 พ.ค. 56 เวลา 08.00-17.30 น. ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ (นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะออกสหกิจศึกษาต้องเข้าร่วมทุกคน) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-282-9102 ต่อ 1109

ทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันอาภากรและชมเรือนหมอพร

Posted on

คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปร่วมงานวันอาภากรและชมเรือนหมอพร ในวันวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2556 ณ ลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (นางเลิ้ง) ตั้งแต่เวลา 07.00 -16.00 น.  โดยมรกำหนดการดังนี้ วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2556 07.00น.                          – พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ – ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุสงฆ์ 08.00น.                          – ผู้บริหารถวายสังฆทาน/ปัจจัยไทยธรรม – พระสงฆ์อนุโมทนา 08.30น.                          – ผู้ร่วมงานรับประทานอาหารเช้า 08.50น.                          – พิธีถวายสักการะพระภูมิชัยมงคล 09.19 – 10.00 น.         – พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ – กล่าวสดุดี – วางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ฯ […]

ทั่วไป

ขอเชิญชวนนักศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการ “รถไฟสายความสุข…เศรษฐกิจใหม่จากรางสู่เมือง”

Posted on

ขอเชิญชวนนักศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการ “รถไฟสายความสุข…เศรษฐกิจใหม่จากรางสู่เมือง” ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.30-21.00 น. (ปิดวันจันทร์) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ีายใดๆ ณ ห้องนิทรรศการ 2 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2664-8448 ต่อ 213,214

ทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556

Posted on

สามารถเข้าดูผลประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศผลสอบ คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ หรือ ได้ที่เว็บไซต์ :  http://www.rmutp.ac.th