ติดต่อเรา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่อยู่ : 86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 02-665-3555 , ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
อีเมล : pratheep.y@rmutp.ac.th