ข้อมูลทั่วไป

 

สัญลักษณ์ของคณะ

  • สีประจำคณะศิลปศาสตร์  ได้แก่   “สีเหลืองนวล

  • ดอกไม้ประจำคณะ  ได้แก่  “ดอกแก้ว

    ดอกแก้ว