งานสื่อสารองค์กรทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์

RMUTP MC Search ค้นหาดาวดวงใหม่เพื่อก้าวเป็น MC มืออาชีพ

RMUTP MC Search ค้นหาดาวดวงใหม่เพื่อก้าวเป็น MC มืออาชีพ

larts-rmutp_11112558_PostNo9215_RMUTP-MC-Searsh