งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปประกาศประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการและวิจัย

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) เปิดรับนักศึกษาใหม่ “รอบโควตา” ประจำปีการศึกษา 2563

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง)  เปิดรับนักศึกษาใหม่ "รอบโควตา" ประจำปีการศึกษา 2563