งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

ต้นรวงผึ้งเป็นพรรณไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่ 10

ต้นรวงผึ้งเป็นพรรณไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่ 10

ต้นรวงผึ้งเป็นพรรณไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่ 10
เพราะมีดอกสีเหลือง ซึ่งเป็นสีตรงกับวันพระราชสมภพ (วันจันทร์ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495) วันผลิดอกอยู่ในช่วงเดือนพระราชสมภพ  ออกสีเหลืองบานสะพรั่งสวยงามในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาค

ต้นรวงผึ้งมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Yellow Star มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย พบมากทางภาคเหนือ ในบางท้องถิ่นอาจเรียกว่าต้นน้ำผึ้ง เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางไปถึงใหญ่ ทรงพุ่มมน ออกดอกครั้งละมาก ๆ เต็มต้น ดอกให้กลิ่นหอมตลอดทั้งวัน และบานประมาณ 7-10 วัน เป็นหนึ่งในไม้มงคล สามารถปลูกได้ง่าย ทนทานสูง ชอบแดด ทนแล้งได้ดี

นอกจากนี้ยังเป็นต้นไม้ทรงปลูกพระราชทาน เมื่อใดที่เสด็จฯประกอบพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่าง ๆ จะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน เพื่อเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่าน และเพื่อเป็นสิริมงคล