กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “ราชมงคลพระนครรวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรม “ราชมงคลพระนครรวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์  โดยมีกำหนดการ ตามโปสเตอร์ที่แนบมานี้

หมายเหตุ การแต่งกาย

  • ผู้บริหาร แต่งกายด้วยชุดปกติขาว
  • สุภาพบุรุษ แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ โทนสีเหลือง
  • สุภาพสตรี แต่งกายนุ่งซิ่นผ้าไทย หรือชุดสุภาพ โทนสีเหลือง
  • นักศึกษา แต่งกายชุดนักศึกษาพิธีการ

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กิจกรรม “ราชมงคลพระนครรวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
กิจกรรม “ราชมงคลพระนครรวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”