งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไป

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวถึงแนวคิดในการทำงาน ที่จะนำมาบริหารคณะฯ

ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร กล่าวถึงแนวคิดในการทำงาน

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวถึงแนวคิดในการทำงาน ที่จะนำมาบริหารคณะฯ ตลอดระยะ 4 ปี ที่ท่านเข้ามาดำรงตำแหน่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะฯให้ดียิ่งขึ้น

โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กล่าวถึงแนวคิดในการทำงาน ที่จะนำมาบริหารคณะฯ ตลอดระยะ 4 ปี ที่ท่านเข้ามาดำรงตำแหน่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะฯให้ดียิ่งขึ้น