งานบุคลาการงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปประกาศฝ่ายบริหารลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/2561

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/2561