งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไป

น้องๆที่สนใจประกวดกิจกรรม “เด็กดีเพื่อสังคมไทย” ประจำปี 2560

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/goodkidsaward/posts/381757015588756/” width=”700″/]