งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปบัณฑิตฝ่ายกิจการนักศึกษา

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เตรียมความพร้อม ซ้อมบัณฑิตต้นแบบ

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1737141713022652.1073742446.120014211402085&type=3″ width=”700″/]