งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปนักศึกษาประกาศประชาสัมพันธ์

ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ในระบบ TCAS 4 รอบ

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/RmutpFB/videos/1688698111181116/?hc_ref=ARTxYS-SEDCLbssc32mlkJDo5zQnzzh7FCAVtMSeXCvV88EsZCWnDr0Zksv99YkYIIc” width=”500″ height=”400″ onlyvideo=”0″]