การประชุมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2560

[fb_embed_post href=”https://web.facebook.com/media/set/?set=a.1687684111301746.1073742427.120014211402085&type=3/” width=”700″/]