งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

28 กันยา วันพระราชทานธงชาติไทย

[fb_embed_post href=”https://web.facebook.com/RmutpFB/photos/a.165003473550595.47484.156369037747372/1681423068575287/?type=3/” width=”700″/]