งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

การประชุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 60

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1680001882069969.1073742422.120014211402085&type=3/” width=”700″/]