งานกองทุนการศึกาาพณิชยการพระนครงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1679975752072582.1073742421.120014211402085&type=3/” width=”700″/]