งานพัสดุงานสื่อสารองค์กรงานอาคารสถานที่และยานพาหนะงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหาร

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2560 การประชุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1659357570801067.1073742403.120014211402085&type=3/” width=”700″/]