กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับสมัครศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการทำการค้าออนไลน์สำหรับชุมชนและวิทยากร E-Commerce

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เปิดรับสมัครศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการทำการค้าออนไลน์สำหรับชุมชนและวิทยากร E-Commerce ภายใต้โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม : Village E-Commerce (ศึกษาและพัฒมนา Village E-Commerce) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้- 10 กันยายน 2560 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-889-2138 ต่อ 6312