BOY / GIRL BAND ได้รับเงินรางวัลและเซ็นต์สัญญากับกันตนา

คุณสมบัติผู้สมัคร 

  • เพศชายและหญิง
  • อายุ 15-25 ปี
  • มีความสามารถทางด้านร้องหรือเต้น

วิธีการและเอกสารในการสมัคร 

  • กรอกใบสมัครพร้อมแนบรูปและคลิปร้องหรือเต้น
  • ในกรณีที่สมัครเป็นวง ให้แยกกันกรอกใบสมัครและแยกกันส่งรูป แต่สามารถส่งคลิปเต้นเป็นวงได้
  • ส่งกลับมาที่ Email ; nextboygirlbandth@gmail.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร