ขอเชิญร่วมลงชื่อร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2560