คณบดีคณะศิลปะศาตร์ ร่วมงานวันรพีรำลึก วันจันทร์ที่ ๗ ส.ค. ๖๐ ณ หอประชุมดีฮอลล์ และลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์