อธิการบดี มทร.พระนคร ให้การต้อนรับ ศิษย์เก่า คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 39