งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประกาศประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการท่องเที่ยว

นศ.สาขาการท่องเที่ยวให้การต้อนรับและนำชมเรือนหมอพร

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/Tourism.rmutp/posts/751656531657228/” width=”700″/]