กิจกรรม

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร ทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “LIBERAL ARTS MEGIC GAME 2018” และ การประกวดดาวเดือนของคณะ “LIBERAL ARTS MEGIC FRESHY STAR 2018”

Posted on

สโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “LIBERAL ARTS MEGIC GAME 2018” และ การประกวดดาวเดือนของคณะ “LIBERAL ARTS MEGIC FRESHY STAR 2018” ในวันศุกร์ที่17สิงหาคม2561 ตั้งแต่เวลา 08.00น. เป็นต้นไป ณ โรงยิมคณะศิลปศาสตร์ ชั้น2 อาคารมงคลอาภา และโถงชั้นล่างอาคารพร้อมมงคล รายละเอียดกำหนดการดังแนบ   (ขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่านแต่งกายด้วยเสื้อโปโลของงานศิลปศาสตร์วิชาการ9ราชมงคลหรือเสื้อโทนสีขาว)

งานสวัสดิการและสุขภาพพลานามัย

รับสมัครทุนการศึกษาปริญญาตรี ประเภททุการศึกษาแบบให้เปล่า “กองทุนพณิชยการพระนคร”

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/LARTS.RMUTP/photos/a.121759377894235.20780.120014211402085/1111613858908777/?type=3&theater/” width=”700″/] Download  for เอกสารกองทุนการศึกษา

งานสวัสดิการและสุขภาพพลานามัย

ประชาสัมพันธ์จากงานสวัสดิการและสุขภาพพลานามัย คณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สามารถรับคูปองส่วนลด 25% โรงพยาบาลมิชชั่น

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/LARTS.RMUTP/photos/a.121759377894235.20780.120014211402085/1072165399520290/?type=3&theater/” width=”700″/]

งานสวัสดิการและสุขภาพพลานามัย

งานสวัสดิการและสุขภาพพลานามัย ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่นักศึกษาเรื่อง “มะเร็งอวัยวะเพศ…รู้แล้วป้องกันได้”

Posted on