%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระองค์จะสถิตอยู่ในดวงใจตลอดไป

Both comments and trackbacks are currently closed.